Intégrad

Kernwaarden

Project- en programmamanagement

"Doelgericht tot resultaat komen in een complexe omgeving"

Veel veranderingen in organisaties worden gerealiseerd met behulp van een project of een programma. Er is een continue dynamiek in en rond een project of programma. Soms is het moeilijk tot resultaten te komen, soms duurt het (te) lang voordat een project van de grond komt. Ook kan een reeds opgestart project een andere richting moeten krijgen. Project- en programmamanagement vraagt om kennis en ervaring die wellicht niet altijd binnen uw organisatie aanwezig is of niet toereikend isIntégrad helpt om uw projecten en programma’s te laten slagen. 

Wij ondersteunen graag wanneer u uitdagingen heeft bij de volgende situaties:

 • Organiseren en opstarten van een project of programma:
  Wat is nodig om onze strategie te laten slagen?
  Hoe organiseren we de sturing van onze projecten?

  Hoe kunnen we een project effectief opstarten?
 • Realiseren van resultaat:
  Het project boekt onvoldoende resultaat en voortgang, wat nu?
  De kwaliteit die wordt opgeleverd is niet goed genoeg.
  Het project loopt uit de hand.
 • Interveniëren bij niet goed lopende samenwerking
  De afstemming met stakeholders en financiers loopt niet goed.
  Er ontbreekt gezamenlijk belang binnen het projectteam en er zijn conflicten.
  Het projectteam leeft op een eiland en heeft te weinig verbinding met de organisatie. 
 • Terugblikken en leren
  Heeft het project zijn doel bereikt en is de kwaliteit van het resultaat goed?
  Het project is te duur en/of heeft te lang geduurd, hoe komt dit?
  Hoe hebben projectleden zich individueel ontwikkeld tijdens het project?

Mogelijkheden
Wij kunnen u ondersteunen bij een project of programma door de inzet van specialisten. Zij kunnen diverse rollen vervullen: programma-manager, projectleider, procesbegeleider of inhoudelijk expert.

Ervaring
Wij mochten al meewerken aan veel projecten in de volgende sectoren:

 • Financiële sector: bank- en verzekeringswezen
 • Industriële sector: productie, handel en logistiek
 • Publieke sector: provincies en gemeenten, zorg en onderwijs
 • Non-profit en charitatieve organisaties

Een overzicht van onze opdrachtgevers vindt u hier.

Onze aanpak
Projecten en programma’s zijn vaak moeilijk te beheersen. Er is een dynamiek met vaak tegengestelde belangen. Dit vraagt om de juiste regie en ondersteuning, maar ook om afstemming met u als opdrachtgever. Wij zorgen samen met u dat het project bijdraagt aan uw doelstelling.


Opdrachtgevers