Intégrad

Kernwaarden

Advies & Interim

Impact door identiteit

Wij adviseren en begeleiden het management van organisaties bij het formuleren en uitvoeren van strategie en het begeleiden of uitvoeren van veranderingsprocessen. Vanuit ervaring in verschillende branches en onze vakkennis bieden wij scherpe adviezen en betrouwbare uitvoering. Met de focus op daadwerkelijk en toekomstbestendig resultaat.

Onze mensen hebben specialistische kennis en ervaring waarbij rekening wordt gehouden met de context. Specialisten met een integrale kijk. Deze aanpak zorgt voor goede oplossingen die zijn verankerd in de organisatie. Wij bieden toegevoegde waarde op de volgende inhoudelijke (functionele) gebieden:

 • Strategie & beleid
  Het ontwikkelen van missie, visie, strategieën, begeleiden van besluitvorming en het implementeren, realiseren en monitoren van de gekozen strategie.
 • Waarden en cultuur
  Het ontwikkelen van een transparante organisatie en cultuur. Wij helpen mensen en organisaties om te werken vanuit gezamenlijke waarden die zichtbaar zijn in gedrag en processen.
 • Besturing & Organisatie: Governance, Risk & Compliance
  Het adequaat besturen en beheersen van organisaties (incl. organisatie inrichting: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden), beheersen van risico’s en compliance thema’s.
 • Innovatie
  Het ontwikkelen van creatie en concept ontwikkeling gericht op het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten en diensten.
 • Business Proces Management: processen en kwaliteit.
  Beheersen en optimaliseren van bedrijfsprocessen, het zorgdragen voor de kwaliteit van de gehele organisatie en de bedrijfsprocessen.
 • Marketing, Communicatie & Verkoop
  Opstellen en realiseren van marketing- & sales strategie en het begeleiden van de uitvoering. Wij realiseren samen met de klant een consistente aanpak waarbij processen, mensen en systemen op elkaar zijn afgestemd.
 • Finance & Control (incl. duurzaamheid)
  Het inzichtelijk maken en het verantwoorden van de uitkomsten van de organisatie. Het gaat hierbij om financiële en maatschappelijke uitkomsten. Deze informatie biedt mogelijkheden voor de organisatie om beleid bij te stellen.