Intégrad

Kernwaarden

Organisatieadvies & Veranderingsmanagement

Scherpe adviezen en betrouwbare uitvoering

Elke organisatie heeft dromen en ambities. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden om dit te realiseren. Deze keuzes dienen goed onderbouwd te zijn. Ook moeten de keuzes toekomstbestendig en praktisch uit te voeren zijn. Het plan dat uit deze keuzes voortkomt zal slagen wanneer het gedragen wordt en uitvoerbaar is voor mensen van de organisatie. Dit is een uitdagend en avontuurlijk traject. Intégrad helpt hierbij door advies en ondersteuning te bieden.

Wij ondersteunen u graag wanneer u zichzelf de volgende vragen stelt:

 • Hoe kom ik tot een heldere koers en strategie voor mijn organisatie?
  Die ook nog eens gedragen wordt door medewerkers en stakeholders
 • Hoe zorg ik voor een open en betrouwbare cultuur?
  Waarbij we echt werken vanuit duidelijke waarden en normen
 • Hoe zorg ik voor goed bestuur en samenhang in de organisatie?
  Waarbij ik écht grip heb en ik ‘in control’ ben
 • Hoe boor ik de creativiteit aan in de organisatie en hoe benut ik dit?
  Want mensen worden enthousiast van het laten stromen van hun 
  ideeën en denken in mogelijkheden
 • Hoe zorg ik dat alles soepel loopt en er kwaliteit wordt geleverd?
  Zonder verspilling en moeilijke en trage processen
 • Hoe zorg ik voor tevreden klanten en medewerkers en een goede samenwerking?
  Met plezier en gezamenlijk resultaat
 • Hoe verbeter ik mijn resultaten zowel financieel als maatschappelijk?
  Meetbare waarde(n) voor nu en in de toekomst

Mogelijkheden
Wij kunnen u helpen met een adviestraject of door het inzetten van professionals die ervaring hebben op het specifieke terrein van uw vraag.

Ook bieden wij trainingen en ontwikkeltrajecten die deze veranderingsprocessen extra ondersteunen. Deze kunt u gericht inzetten voor uw organisatie (management en bestuur), team of personen.
Meer informatie over onze trainingen vindt u hier.

Ervaring
Wij hebben kennis en ervaring in de volgende sectoren:

 • Financiële sector: bank- en verzekeringswezen
 • Industriële sector: productie, handel en logistiek
 • Publieke sector: provincies en gemeenten, zorg en onderwijs
 • Non-profit en charitatieve organisaties

Een overzicht van onze opdrachtgevers vindt u hier.

Onze aanpak
Praktisch hanteren wij de volgende aanpak. Op deze manier kunnen we elke stap tot concreet resultaat laten leiden en wordt er naar gericht resultaat toegewerkt.

 

Workflow

 


Opdrachtgevers