Intégrad

Kernwaarden

Integriteit

Geen vriendschap zonder vertrouwen, geen vertrouwen zonder integriteit

Wij zijn een betrouwbare en transparante business partner. Wij streven ernaar dat iedereen met recht vertrouwen in ons heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat integriteit de basis is voor elke gezonde en succesvol functionerende organisatie. Integriteit vormt de basis voor onze duurzame ontwikkeling.

Integriteit in organisaties kan vergeleken worden met de ziel van mensen (bijvoorbeeld op je ziel getrapt zijn). De lichtblauwe kleur heeft betrekking op zuiverheid en transparantie, het staat voor het feilloze gevoel voor waarheid en betrouwbaarheid. Wij helpen invulling te geven aan de integriteit.


Opdrachtgevers